Zapraszamy  do skorzystania z naszych usług !

- geotechnika śląsk
- geologia śląsk
badania geologiczne śląsk
- badania geotechniczne śląsk
- badanie gruntu śląsk
- usługi geologiczne śląsk

Zasada pierwotnie poziomego zalegania (ang. principle of original horizontality) to jedna z podstawowych zasad stratygrafii, która wskazuje, że ponieważ cząsteczki opadają z zawiesiny pod wpływem grawitacji, warstwowanie pierwotnie jest poziome a jeżeli stromo zapada, musiało ulec tektonicznej deformacji.