Budowanie więzi z klientem może odbywać się na różnych płaszczyznach. W przypadku Banków BPS jest to więź niezwykle silna, gdyż liczne oddziały Banków BPS biorą udział w życiu i wydarzeniach lokalnych. Jest to bardzo ważne, a szczególnie pomocne w budowaniu dobrego wizerunku banku.

Banki BPS jako jedne z nielicznych biorą aktywny udział w budowaniu więzi lokalnych. Jest to także element wyróżniający pracę tego Banku, gdyż do każdego klienta pracownicy BPS podchodzą w sposób indywidualny. Jest to jedna z idei, które przyświecają działalności Bankom BPS. Otóż każdy klient ma się czuć tutaj związany z Bankiem, który potrafi zaspokoić potrzeby konkretnego klienta, dostosowując swoją ofertę do tych potrzeb.

banki bps

Dodatkowo Bank BPS łączy tradycyjną bankowość z tą nowoczesną, bo każdy klient ma możliwość korzystania z bankowości internetowej oraz mobilnej. Dodatkowo Bank oferuje atrakcyjne kredyty, lokaty, fundusze inwestycyjne, a nawet inwestycje w papiery wartościowe. Chcąc przekonać się o tym, jak ciekawa jest oferta Banku BPS, wystarczy wybrać się do jednej z placówek, których lista dostępna jest na stronie internetowej.